Yoga og Treningsfest 8.november 2020 Samarbeid med Fokus Trening Påmelding: https://fokust.no

 

Om Asana.no

Asana.no er Iyengar Yoga Studioet i Moss og omegn, og er samlokalisert med Fokus Trening, rett bak Esso på Bredsand. 

Vi praktiserer Iyengar yoga, som du kan lese mere om her på siden. Trond Henrik har utøvet Iyengar Yoga siden 2009, og er en sertifisert Iyengar Yoga lærer.

 

Om B.K.S Iyengar

B. K. S Iyengar levde frem til 20.08.2014, og var en av århundres mest kjente yoga personligheter, og grunnleggeren av Yogadisiplinen Iyengaryoga. Han var kjent for sin undervisning igjennom de siste 60 år, og regnes av mange for å være mannen bak spredning av yoga i vesten. Spesielt igjennom sitt grundige arbeid med å dokumentere rundt 250 yoga stillinger, i boken "Light On Yoga". B.K.S Iyengars grundige arbeid gjenspeiles også i den sertifiserte Iyengar yoga utdanningen han etterlot seg. En av verdens grundigste og mest anerkjente yogautdanninger.